Geschiedenis

Het Hof ter Zickele kreeg doorheen de tijd verschillende benamingen. De huidige naam verwijst naar de eerste heren van het domein, de Van der Zickele. Zij kregen het goed in cijns van de graaf van Vlaanderen in de 12de eeuw. Vanaf 1359 tot 1795 hoorde het bij de heerlijkheid Nazareth en was het eigendom van de heren van Nazareth. In 1777 werd het goed beschreven in een landboek als een 'behuyst pachthof genaemt 't goet te Maygem met de wallen'. Deze toestand werd ook weergegeven op de kaart van Ferraris (1771-1778).

Het 'Goet ter Maijgem' lag tussen de akkers. Rond de gebouwen bevond zich een walgracht in de vorm van een 8. Deze walgracht dateerde waarschijnlijk al uit de middeleeuwen. Een wal is een ophoging rond een perceel en kwam vaak in combinatie met een gracht. De gracht had verschillende functies. Ze diende als bescherming, als afscheiding of om het overtollige water af te voeren.

In de middeleeuwen bestond de site uit een opperhof (in de bovenste lus van de walgracht) en een neerhof (in de onderste lus van de walgracht). Op het opperhof stond de verblijfplaats van de heer. De hoevegebouwen stonden op het neerhof. In de bovenste lus is er duidelijk een afzonderlijk gebouw te zien, omgeven door een boomgaard. Dit eilandje was enkel toegankelijk via de onderste lus, waar zich twee gebouwen en een waterpartij bevonden. Aan de oostelijke rand was er een opening in de walgracht, waarlangs de site toegankelijk was. De laatste resten van de omwalling werden in 1975 gedempt, en ook van het opperhof zijn er geen overblijfselen bewaard.

Naast het 'Hof ter Zickele' en het 'Goed te Maaigem' staat de site ook bekend als het 'Goed ter Beenen'. Deze laatste benaming is de meest recente. In de Atlas van de Buurtwegen uit 1845 heette de huidige Beenstraat nog de Maeygegemstraete. Ook het huidige woonhuis dateert uit de 19de eeuw. Vandaag is de site toegankelijk via een lange oprijweg. Om deze oprit te verharden werd puin dat afkomstig was van het kasteel van baron Alfred Kervyn de Volkaersbeke gebruikt. Dit kasteel was gelegen in de omgeving en werd afgebroken na WOII. De familie Kervyn de Volkaersbeke waren nazaten van de laatste Heren van Nazareth. En zo werd de 'band' tussen het aloude Hof ter Zickele en zijn laatste Heren terug een beetje aangehaald.

De huidige eigenaars Luc en Els baten er met veel liefde een melkveebedrijf uit.

image
image